Lispin ja IDEn asentaminen Linuxille

SBCL Lisp tulkin asentaminen

Asenna koneelle SBCL:n lisp komennoilla:

sudo apt-get -y install sbcl curl rlwrap
curl -o /tmp/ql.lisp http://beta.quicklisp.org/quicklisp.lisp
sbcl --load /tmp/ql.lisp \
       --eval '(quicklisp-quickstart:install :path #P"~/.quicklisp")' \
       --quit

Pythonin ja Jupyter Notebookin asentaminen

Asenna koneelle Python 3 ja Jupyter notebook komennoilla:

sudo apt-get -y install python3-pip python3-dev ipython
sudo pip3 install --upgrade pip
sudo pip3 install jupyter

Roswellin asentaminen

Asenna koneelle Roswell lähdekoodeista kääntämällä seuraavasti:

if which apt-get > /dev/null; then sudo apt-get -y install git build-essential automake\
       libcurl4-openssl-dev libczmq-dev
git clone -b release https://github.com/roswell/roswell.git
cd roswell
sh bootstrap
./configure
make
sudo make install
ros setup
cd ..

Lisp kernelin asentaminen Jupyter Notebookkiin

Asenna koneelle LISP kernel Jupeter Notebookkiin komennoilla:

ros install yitzchak/common-lisp-jupyter
sudo gedit ~/.bashrc

Lisää rivi tiedoston .bashrc loppuun:

export PATH=$PATH:~/.roswell/bin

Jupyter Notebookin käynnistäminen

Käynnistä Jupyter Notebook komennoilla:

jupyter notebook

Katso myös