**This is an old revision of the document!**

Repositoryn kloonaaminen

kloonaa repository “https://repo.kamit.fi/mikkorom/opengl_template.git” paikalliselle koneelle:

git clone https://repo.kamit.fi/mikkorom/opengl_template.git
cd opengl_template

Uusien tiedostojen lisääminen

Lisää tiedosto readme.txt:

git add readme.txt

tai jos haluat lisätä kaikki tiedostot, joita ei ole jo lisätty:

git add *

Muutosten pushaaminen repositoryyn:

git commit -m"Laita viesti tähän"
git push origin master

Muutosten pullaaminen repositorystä paikalliselle koneelle

git pull